| Home | Contact |


Advocaten

Mr. G.C. Mourits heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam en is in 1976 afgestudeerd in de privaatrechtelijke richting.
Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest in het notariaat, afdeling besloten vennootschappen, heeft zij de overstap naar de advocatuur gemaakt, en is in 1978 beŽdigd te Rotterdam als advocaat en procureur. In 2003 is zij als zodanig beŽdigd in ’s-Gravenhage. Diverse keren heeft zij advocaten begeleid bij hun start in de advocatuur.

Zij is steeds werkzaam geweest op een breed scala aan rechtsgebieden. In Rotterdam werden veel zaken behandeld, welke direct of indirect terug te voeren zijn naar de Rotterdamse haven en naar de bouwwereld, zoals collectief ontslag, werken met gevaarlijke stoffen, naleving van de stuwadoorswet, ARBO-wet en letselschade. Tevens is zij gedurende ruim 16 jaar als juridisch adviseur verbonden geweest aan meerdere vakbonden.

Overigens hebben alle facetten van het ondernemingsrecht en het arbeidsrecht haar bijzondere aandacht.
Mourits heeft bedrijven, zorginstellingen, zoals bejaardentehuizen, en particulieren bijgestaan als raadsvrouwe, zowel in procedures als buiten de rechtszaal.

Zij bemiddelt (en procedeert) in gevoelige zaken, zoals echtscheidingen, omgangsregelingen en het (jeugd)strafrecht.

http://www.mouritsadvocatenkantoor.nl